Community Events

The foss-north community activities are events is taking around the foss-north 2021 conference. We have invited a number of projects. Now it is up to you to visit them and explore!

Please notice that the list below is tentative!

Map

No need for a map - all events are virtual!

Projects

EntryScape - Diskussion om öppen användardokumentation och användarmanual
Med EntryScape Catalog kan användare enkelt hantera metadata för t.ex. öppna data. Under detta pass kommer vi att diskutera processer och arbete med öppen användardokumentation för publicister och tagare av öppna data och delade data.
When
Sunday, May 30, 11.00 - 12.00
Wednesday, June 2, 9.00 - 10.00
Anmälan till mattias@metasolutions.se .
Welcome to GNOME Community
An introduction to GNOME community, the projects we are developing now and the areas that people with no technical background can contribute to.
After the introduction we will have the Q&A session where you can ask for anything regarding GNOME Community.
10:00 - 10:30 Introduction to GNOME and how to contribute
10:30 - 10:45 Q&A
Handlingar.se - Välkommen till framtidens offentlighetsprincip
Alla människor har rätt att få tillgång till information som myndigheter har. Denna information är du som skattebetalare delägare av. Ta del av informationen och skapa värde med den för din sak!
Open Source-projektet Handlingar.se gör det lätt att veta genom att hjälpa människor att begära ut allmänna handlingar från myndigheter. Alla förfrågningar och svar publiceras offentligt på plattformen för att fler ska få tillgång till informationen.
Vad vill du veta? Under Foss North Community Day 2021 hjälper volontärerna bakom Handlingar.se dig att göra en förfrågan på plattformen. Vi visar även verktyg på Handlingar Pro som möjliggör att kunna ställa samma fråga till många myndigheter samtidigt.
Vill du bidra till projektet? Projektet Handlingar.se drivs ideellt och vi jobbar öppet på GitLab (se länk). Till exempel har vi där en öppen lista med potentiella förfrågningar som kan hjälpa granska myndigheter om man själv inte har en fråga att ställa en myndighet.
Tider: 15.00 - 17.00.
Anmäl dig till mejl info@handlingar.nu för anslutningslänk! (Se integritetspolicy: https://handlingar.se/sv/help/privacy#retention_support)
Joblinks - Ekosystem för annonser
The Swedish Employment Service (Jobtech Development) in collaboration with SCB invite to a collaborative workshop to improve the digital maching and create better data for the employment market statistics.
Job listings are unstructured data. We need help to analyze tests to extract metadata for search and filter parameters.
This is a workshop for building open solutions around the APIs and data provided by the Swedish Employment Service.
Arbetsförmedlingen (Jobtech Development) tillsammans med SCB bjuder in till samarbete för att förbättra och effektivisera den digitala matchningen och samtidigt skapa bättre underlag till arbetsmarknadsstatistiken.
Annonser är ostrukturerad data. Vi behöver hjälp med att via textanalyser ta fram metadata för de sök- och filtreringsparametrar som behövs.
Detta är en workshop för att bygga öppna lösningar kring arbetsförmedlingens APIer och data.
Time: from 9.30. Details in the annoucement.
NOSAD x Foss-north: Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten
Should tax financed software be open for everyone? When is it (un)suitable? What is the current state? How can we work to identify and achieve the benefits while managing risks? These are the open questions we pose today and discuss together. The goal is to inspire and to share knowledge to encourage open collaboration and to move the debate from data to the supporting technology.
Bör skattefinansierad programvara bör vara öppen för alla? När kan det vara (o)lämpligt? Hur gör vi idag? Hur kan vi arbeta för att identifiera och uppnå eventuella nyttor tillika hantera eventuella risker? Dessa är öppna frågor vi ställer kritiskt och diskuterar konstruktivt tillsammans. Målet är att inspirera och kunskapsdela för att främja en öppen samverkan tillika utveckla debatten från att enbart fokusera på data till att även inkludera tekniken runt om.
Schedule
10.00 - 12.00: Pass 1 - Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten
13.00 - 15.00: Pass 2 - Hur möjliggör vi anskaffning och utveckling av öppen källkod inom offentlig sektor?
RPA - build software robots using freeware tools
RPA is getting market by the storm - learn how to build software robots using free tools
In the workshop run by Makeitright, you will learn how to build software robots using a freeware tool – AutoIT. The team will also share the best practices to build complex automation that spans different technologies and how to manage scale on the PowerFarm orchestration platform.
Please register your interest and we will let you know about the final date.
Let's go parallel with Rust - Anatol Ulrich, Ferrous Systems GmbH
 
Ferrous Systems
Target audience: zero or little experience with Rust, familiar with at least 1 other programming language.
In this session, we are going to build a small Rust server together. We’ll start with a server that sends and receives data over TCP using a simple protocol. Then, we will introduce threads to serve multiple clients in parallel. After that, we will rewrite the same project using async/await. This is going to give you a basic feel for Rust and its concurrency features. To follow the session, I recommend that have Rust already installed via https://rustup.rs (rustup may also be available in your distributions package manager) and have an IDE like rust-analyzer or intelliJ Rust set up.
Please fill out the registration form - it's not mandatory but helps me to adapt the content of the session to you, the audience :)
Time: 14.00 - 16.00
Trevlig Mjukvara - Veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara
Trevlig Mjukvara delar med sig av sina tips och tricks för att driva en pod. Sedan får ni följa med dem när de spelar in ett avsnitt live. Få en inblick i hur deras process ser ut, upplev tabbarna, delta med åsikter och ställ frågor. I vårt nya frågestundssegment kan ni fråga oss vad ni vill, antingen live eller i förväg med hashtaggen #TrevligFråga. Häng me!
Tid: 13:00-15:00